Съобщения
16.03.2018
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 19 – 23 март 2018 г.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Дата/период          Времетраене          Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Априлци  

На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Изгрев/Ново Село/, Ковашка/Острец/, Ковашка/Острец/, Мазалат/Острец/, Марагидик/Острец/, Острец/Острец/, Острец/Острец/, Отдих/Острец/, Русалийски Проход/Острец/, Сенковчица/Острец/, Сенковчица/Острец/, Събевска/Острец/, Събевска/Острец/, Топола/Острец/, Цанко Дюстабанов/Острец/, Цанко Дюстабанов/Острец/

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Априлци, Общ. Априлци: Изгрев/Ново Село/, Ковашка/Острец/, Мазалат/Острец/, Острец/Острец/, Сенковчица/Острец/, Събевска/Острец/, Цанко Дюстабанов/Острец/

На 22.03.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Драшкова Поляна: Липова Могила, Местн.Балинцова, Местн.Липова Могила, Христо Ботев

На 22.03.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Драшкова Поляна: Драшковска, Липовска, Местн.Липова Могила, Местн.Цветански, Христо Ботев

Община Луковит  

На 19.03.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Карлуково: Ангел Кънчев, Байкал, Бачището, Бачо Киро, Бор, Бузлуджа, Вежен, Георги Бенковски, Георги Иванов, Георги Раковски, Девети Май, Дико Илиев, Желю Войвода, Здравец, Иван Ангелов, Изгрев, Кап Петко Войвода, Лале, Латко Лилов, Младост, Оборище, Околовръстен Път, Орляк, Отец Паисий, Петко Петков, Петър Берон, Пролет, Райна Княгиня, Сергей Румянцев, Стара Планина, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Андреев

Община Тетевен  

На 21.03.2018 г. /09:30 - 09:40 ч./ -  Тетевен: местност Атанашкото

На 22.03.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Тетевен: 005041, 72343.31.148, махала Гечовото

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Дивчовото: 20996.12.27, 20996.7.50, Боровец, Георги Бенковски, Йото Генков, Капитан Никола Войновски, махала Зеленика, махала Косица, Местн.Боатин, Сава Младенов

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Тетевен: Козница, махала Байовица, махала Ванковци, махала Недковци, махала Свидово, местност Банков Дол, местност Гурга, местност Недковци, Полатен

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч./ -  Черни Вит: 80902.18.151, Ангел Крачунов, Антийо Панчев, Боровец, Братойо Петков, Васил Левски, Дели Пало, Димитър Стойков, Дружба, Еловска, Здравец, Капитан Войновски, Лазар Ралчев, махала Бръшленица, махала Делиевци, махала Елов Дол, махала Златевци, махала Петровци, махала Платуница, местност Боатин, местност Дъскот, местност Остриля, Миковци, Момина Поляна, Нейо Крачунов, Орлов Камък, Остриля, Петко Милев Страшния, Райна Княгиня, Стоян Генков, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Явор

Община Троян  

На 19.03.2018 г. /09:00 - 14:00 ч./ -  Черни Осъм: М.Бъзево, М.Жеравица, М.Кошутина, М.Стругът

На 19.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 20.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Бели Осъм: Дочо Чакъров, Колю Бояджиев, Сава Пенев

На 20.03.2018 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  Дълбок Дол: Бор, Васил Мочев, Васил Събчев, Иван Дончев, Пчелинът, Първи Май, Теменуга, Чучура

На 20.03.2018 г. /10:00 - 12:00 ч./ -  Калейца: 35290.17.63

На 20.03.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дълбок Дол: Бреза, Васил Христов, Гробарска, Мерата, местност Поляната, Орех, Петър Стойков, Поникът, Първи Май, Средни Дял, Старата Чешма, Стойко Цочев, Тошко Тодоров, Трифонова Усойна

На 21.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 14:00 - 15:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Калейца: 35290.17.63, местност Калейшко Ханче

На 21.03.2018 г. /09:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 14:00 - 15:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Троян, Общ. Троян: Васил Левски, Общ.Макаравец, Разклон Калейца

На 21.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 22.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.03.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Гумощник: Клиновци, махала Реката, УПИ I Кв.35, Цанко Влаховски, Чакърска

На 21.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Велчево, Общ. Априлци: Местн.Джокари

На 21.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Гумощник: махала Реката, Цанко Влаховски

На 21.03.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Дебнево: махала Беров Мост

На 22.03.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./   На 23.03.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Белиш: Стара Планина

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Балабанско: Зона Вилите, махала Магунска, махала Мутевска, махала Факирска, махала Шошковска, Местн.Габърска, Район Центъра

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Горно Трапе: Дочо Гадев, махала Длъжковска, Мичо Димитров-Ганди, Мичо Райковски, Стара Планина

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Терзийско, Общ. Троян: Баба Тонка, Балкан, Васил Левски, Грънчар, Девети Септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Дочев Дочковски, Изгрев, Караулна Четворка, Кирил и Методий, Ковачовец, Коман, Местн.Коман, местност Пъпровци, Найден Минков Стоевски, Никола Даскалов, Първомайска, Стойко Л.Донковски, Стойко Хр.Дулевски, Терзийска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Троян, Общ. Троян: махала Длъжковска, местност Алдишки Рът

На 23.03.2018 г. /11:00 - 13:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Шипково: Александър Стамболийски, Ангел Дръндаров, Бор, Васил Коларов, Васил Левски, Васильов, Вежен, Венеца, Вилна Зона, Георги Димитров, Димитър Илиев, Дунав, Еделвайс, Захари Стоянов, Капитан Никола Войновски, Кирил и Методий, Ковачевец, Комсомолска, Крушево, Мир, Първомайска, Ръждавец, Слънчев Бряг, Стадион, Стара Планина, Христо Ботев, Червено Знаме, Шипковски Бани

Община Ябланица  

На 21.03.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Батулци: Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Левски, Гео Милев, Георги Диков, Здравец, Панайот Волов, Първи Май, Стоян Панов, Христо Ботев

На 21.03.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Дъбравата: Христо Ботев

На 19.03.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица: 089104, Ангел Кънчев, местност Братевец, местност Шумака, местност Шумнене, Мико Петков, Рила

На 20.03.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица: III-10 Кв.13, Александър Стамболийски, местност Гераня, местност Ламбовци, местност Шумака, местност Шумнене, Пеловска Ливада, Ширевец

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019