Новини
09.02.2018
Зам.-областният управител Илиян Тодоров присъства на информационния ден по Общата селскостопанска политика

Зам.-областният управител Илиян Тодоров присъства днес на Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС. 
Селското стопанство осигурява 44 млн. работни места в ЕС, от които половината директно в земеделието, а останалите – във веригата доставки на храни. Тоест важна е и за пазара на труда. С износ за 131 млрд. евро на селскостопански стоки и внос за 120 млрд. евро ЕС е най-големият износител на храни в света. Важна е за развитието на икономиката като цяло, каза в приветствието си Тодоров. Той акцентира още и на това, че промените в Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. се планира да са в три насоки - повече свобода за държавите членки, по-опростено приложение и ориентиране на бюджета към резултати, както и насърчаване на модерните технологии, акцент върху възможностите да се насърчат младите хора да започнат селскостопанска дейност и намиране на решения във връзка с опасенията на гражданите по отношение на устойчивото производство, включително здравеопазването, храненето, разхищението на храни и хуманното отношение към животните.
Всичко това впрочем са заявени приоритети на нашето правителство не само в областта на селското стопанство и земеделието, а във всички сектори, подчерта още Илиян Тодоров. 
Зам.-министърът на земеделието, храните и горите  Атанас Добрев представи приоритетите на България в областта на земеделието по време на председателството на Съвета на ЕС.  
Ще бъде обърнато внимание на ветеринарната и фитосанитарната област, както и на рибарството и горското стопанство. Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на съобщението на Комисията относно бъдещето на общата селскостопанска политика. Целта на българското председателство е да подпомогне и да насочи комисията при изготвяне на законодателни предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформална среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г. Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в сектори като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци, поясни Добрев. 
Общата селскостопанска политика трябва да предприеме следващи стъпки в развитието си в посока модернизиране и опростяване, посрещане на широкия кръг от неотложни предизвикателства, подпомагане на селските стопани за справяне с тях, засилено внимание към високите стандарти, постигане на резултати, подчерта зам.-министър Добрев.
На форума бяха обсъдени и въпроси за приема на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, измененията в ЗСПЗЗ и правилника за неговото прилагане, схеми и мерки за подпомагане ПРСР, служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на общински и държавни поземлен фонд.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска