Новини
22.12.2017
Георги Терзийски: Настояваме за запазване на бонус точките за проекти в Северозападна България и засилен контрол на изпълнението им

Настояваме за запазване на бонус точките за проекти по оперативни програми, които ще се реализират в Северозападна България. Развитието на този регион е приоритет за нашето правителство, има и подписано Споразумение за партньорство на България с ЕС и ние трябва да направим така, че фирмите, които реално имат намерение да допринесат за развитието на нашите области, да могат да го направят. Това заявиха областният управител на област Ловеч Георги Терзийски и колегите му областни управители от Северозападна България, които участваха в заседанието на Съвета за регионално развитие на СЗР, което се проведе на 21 декември в Монтана. 
По думите на Терзийски това е важно, защото по показател БВП на човек от населението за 2015 г. Северозападният район остава на последно място със 7 606 лв, докато Югозападният район има 19 984 лв., следван от Югоизточния  и Североизточния район съответно с 10 256 лв. и 10 193 лв. Броят на заетите лица в малките и средни предприятия в Северозападен район продължава да намалява, алармира областният управител на Ловеч, като цитира данни от Годишен доклад на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СЗР за 2016 г.  - през 2015 г. в сектора работят 150 968 души или с 527 по-малко в сравнение с 2014 г., като най-голямо е намалението при големите фирми – с 253 души, а най-малко в малките фирми с 6 души.
Преодоляване на изоставането в развитието на Северозападна България и останалите по-бедни региони е ключов приоритет на правителството на Бойко Борисов, за който се води целенасочена политика и това е заявявано многократно. По отношение на средствата от Европейските фондове и отражението им върху развитието на нашия регион бе въведен териториален подход за целенасочена подкрепа на Северозападния район, подчерта още Терзийски и допълни, че  въвеждането на критерии за оценка на проектите, които дават допълнителни точки, допринасят за намаляване на интензивността на икономическите проблеми и справяне с неблагоприятните демографски тенденции в Северозападна България - също заявен приоритет на правителството, за които кабинетът работи целенасочено.  
В момента има проекти, които се подават с място на изпълнение населено място от Северозападен район, но е спорен въпросът на практика те дали се изпълняват тук. Това компрометира и поставя под съмнение изпълнението на поставената цел от правителството за насърчаване на икономическото развитие на региона. За нас като областни управители е важно да защитим местния бизнес, както и коректните инвеститори, които са с намерения да правят бизнес или да развиват вече изградения си бизнес в нашия регион, заяви Георги Терзийски.  
По думите му в периода 2007 – 2013 г. проектните предложения от Северозапада са били едва 6,17% от общия брой проекти, докато само за първата процедура от настоящия програмен период относителният им дял е над 18%. Фактор за този засилен интерес са именно тези допълнителни бонус точки, които получават проекти с място на изпълнение в най-бедния регион в Европа. По информация на Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ сключените договори по райони за планиране: Северозападен - 72, Северен Централен - 17, Североизточен – 12, Югоизточен - 11, Южен Централен - 41 Югозападен – 105. По приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ сключените договори по райони за планиране са Северозападен - 210, Северен Централен - 125, Североизточен – 112, Югоизточен - 123, Южен Централен - 231, Югозападен – 363.
Тази преференция за Северозапада изключително важна, тя е част от поетия ангажимент от правителството за насърчаване на икономическото развитие в региона и първите резултати от изпълнението му са вече факт - има засилен интерес, нашите фирми създават проекти. Защото допълнителните бонус точки дават шанс на местния малък и среден бизнес да се пребори за европейско финансиране и запазването им е от ключово значение за развитието на нашите общини и области, подчерта Терзийски и обясни, че затова е важно проектите, които ползват тази преференция, да носят и информацията разкриват ли работни места в Северозападния район, наемат ли офиси, отчисляват ли данъци, изграждат ли стопански предприятия и производствени бази в нашите общини, допринасят ли за повишаване качеството на живот на хората тук в Северозапада. В момента имаме съмнение, че от тази преференция, извоювана от пред ЕС, се възползват фирми, които не правят всичко това, но пък лишават от възможност да се развиват  с еврофинансиране фирми от региона, вече доказали се на пазара, работещи в нашия регион, нуждаещи се от подкрепа за развитие и запазване или разкриване на работни места, те остават в резервните списъци за финансиране, аргументира се още областният управител на Ловеч. 
И тук е важно високо да заявим, че не намаляването на тези преференциални бонус точки е решението - каквато е тенденцията, напротив, настояваме за запазването им. Нужно е обаче завишаване на изискванията при кандидатстване и контрола по изпълнението на сключени договори. Само тогава ще се изпълни основната функция на Споразумението на страната ни с ЕС за подпомагане развитието на изостаналите региони, какъвто е Северозападът - най-изостаналия район в ЕС. Това е и част от заявените приоритети на нашето правителство, а моята функция като областен управител е точно тази - да защитавам политиката на правителството, каза в заключение Георги Терзийски и предложи да се заяви в нарочен документ настояването на областните управители от Северозапада да бъдат запазени предоставяните към момента бонус точки към проектите за Северозападна България и да бъде проведена среща с ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, която заедно с ПРСР дава такива преференции към момента. На тази среща, както предлага Терзийски, да се коментира и договори начин, форма и път областните управители като представители на държавата на регионално ниво да бъдат част от контрола по изпълнението и отчитане разходването на публични европейски и национални средства, за да могат реално да защитят интереса на държавата и правителството, каквито са и основните им функции.  

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска