Новини
15.12.2017
Областният управител върна решение на Общински съвет Ловеч

Областният управител Георги Терзийски върна за ново разглеждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 30 ноември т.г. То касае изменение на прието вече през 2013 г. решение, отнасящо се до изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за имоти в центъра на града - сградата на бившата община в началото на Покрит мост. Тогава на този имот е предвидено да бъде изградена нова сграда с конкретно посочени показатели на застрояване, етажност и озеленяване. 
С върнатото сега решение съветниците приемат промяна в тези показатели /приети 2013 г./, които не отговорят на изискванията на Наредба 7 от 2013 г., която установява правилата и нормативите за устройството на отделните видове територии и устройствени зони. 
При проверката на решението е установено още, че има несъответствия и в преотреждането на имота. В скицата към предходното решение от 2013 г. имотът е с отреждане за „За туристически център, подземен паркинг и озеленяване“. В скица за служебно ползване от 2017 г. имотът е отреден за „Озеленяване и подземен паркинг”. В последната скица - предложение, съпътстваща техническото задание към приетото на 30 ноември решение, имотът е отреден за „Туристически център, паркинг и озеленяване”. 
Пълният текст на заповедта на Областен управител може да се види в сайта на Областна администрация, в секция „Заповеди и решения”.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска