Съобщения
08.12.2017
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Ловешка област за периода 11 - 15 декември 2017 г.

Ловешка област

Дата/период          Времетраене          Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община Априлци  

На 13.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 14.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 15.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Априлци, общ.  Априлци: Балкан/Видима/, Бор/Видима/, Ботев Връх/Видима/, Видима/Видима/, Габровница/Видима/, Градина/Видима/, Здравец/Видима/, Изгрев/Ново Село/, кв. Видима, Ковашка/Острец/, Мазалат/Острец/, Маринска/Видима/, Матевска/Видима/, Местн. Видима, Минзухар/Видима/, Младост/Видима/, Обиколна/Видима/, Орловска/Видима/, Острец/Острец/, Пръскалска/Видима/, Първомайска/Видима/, Радинска/Видима/, Сенковчица/Острец/, Синчец/Видима/, Събевска/Острец/, Цанко Дюстабанов/Острец/

 Априлци, общ.  Априлци: Изгрев/Ново Село/, Ковашка/Острец/, Мазалат/Острец/, Острец/Острец/, Сенковчица/Острец/, Събевска/Острец/, Цанко Дюстабанов/Острец/

Община Летница  

На 11.12.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ -  Летница, общ.  Летница: България, Димчо Дебелянов, Кирил и Методий, Клокотница, Неофит Рилски, Никола Петков, Пейо К. Яворов, Райко Даскалов, Стефан Караджа, Страцин, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 11.12.2017 г. /11:00 - 12:30 ч./ -  Летница, общ.  Летница: Александър Димитров, България, Витоша, Никола Петков, Сергей Румянцев, Трапезица

Община Ловеч  

За периода 11-15.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Малиново, общ.  Ловеч: Александър Стамболийски, Бреза, Велковска, Георги С. Раковски, Гребена, Даскал Спас, Димитър Талев, Изгрев, Любен Каравелов, Стоян Заимов

На 12.12.2017 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Пресяка: Александър Стамболийски, Възрожденска, Габрака, Георги Бенковски, Иван Вазов, Калето, Стара Планина, Стефан Караджа, Съби Даскалов, Христо Смирненски

На 12.12.2017 г. /10:15 - 13:30 ч./ -  Ловеч: Бяло Море, Северна Индустриална Зона

На 17.12.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Ловеч: Дзс-М. Музговото, Мизия, Освобождение, Северна Индустриална Зона, Хан Кубрат

Община Луковит  

На 11.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./  на 12.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./  на 13.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./  на 14.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./  на 15.12.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Торос: Бузлуджа, Валето, Вишиндол, Дило Йотов, Кичера, Мелнична, Пейо К. Яворов, Стоян Георгиев, Цар Симеон

Община Тетевен  

На 11.12.2017 г. /08:00 - 08:15 ч.; 16:45 - 17:00 ч./  на 12.12.2017 г. /08:00 - 08:15 ч.; 16:45 - 17:00 ч./ -  Дивчовото: 20996. 12. 27, 20996. 7. 50, Боровец, Георги Бенковски, Йото Генков, Капитан Никола Войновски, Мах. Зеленика, Мах. Косица, Местн. Боатин, Сава Младенов

На 11.12.2017 г. /08:00 - 08:15 ч.; 16:45 - 17:00 ч./  на 12.12.2017 г. /08:00 - 08:15 ч.; 16:45 - 17:00 ч./ -  Черни Вит: Ангел Крачунов

На 11.12.2017 г. /09:45 - 12:00 ч./ -  Рибарица, общ.  Тетевен: Басарим, Георги Бенковски, Иван Вазов, Крайречна, Лало Войвода, Отец Кирил

На 11.12.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ -  Тетевен: Боровец, Воловийте, Люляк, Пенка Михайлова, Равни Камък

На 11.12.2017 г. /12:30 - 14:30 ч./ -  Рибарица, общ.  Тетевен: Георги Бенковски

На 12.12.2017 г. /12:15 - 14:00 ч./ -  Тетевен: Васил Левски, Георги Бенковски, Иван Вазов, Сава Младенов, Хиляда Осемстотин и Първа, Христо Ботев

На 12.12.2017 г. /14:15 - 16:00 ч./ -  Тетевен: Васил Левски, Гачо Василков, Двадесет и Трети Септември, Емил Марков, Иван Вазов, Марин Урманов, Марко Йончев, Михал Казначея, Никола Вапцаров, Първи Май, Христо Ботев

На 15.12.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Дивчовото: 20996. 12. 27, 20996. 7. 50, Боровец, Георги Бенковски, Йото Генков, Капитан Никола Войновски, Местн. Боатин, Сава Младенов

На 15.12.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Тетевен: Козница, Махала Байовица, Махала Ванковци, Махала Недковци, Махала Свидово, Местност Банков Дол, Местност Гурга, Местност Недковци, Полатен

На 15.12.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ -  Черни Вит: 80902. 18. 151, Антийо Панчев, Боровец, Братойо Петков, Васил Левски, Дели Пало, Димитър Стойков, Дружба, Еловска, Здравец, Капитан Войновски, Лазар Ралчев, Махала Бръшленица, Махала Делиевци, Махала Елов Дол, Махала Златевци, Махала Петровци, Махала Платуница, Местност Боатин, Местност Дъскот, Местност Остриля, Миковци, Момина Поляна, Нейо Крачунов, Орлов Камък, Остриля, Петко Милев Страшния, Райна Княгиня, Стоян Генков, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Явор

Община Троян  

На 14.12.2017 г. /11:45 - 14:00 ч./ -  Балабанско: Зона Вилите, Мах. Магунска, Мах. Мутевска, Мах. Факирска, Мах. Шошковска, Местн. Габърска, Район Центъра

На 11.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 12.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 13.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 14.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 15.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 16.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Терзийско, общ.  Троян: Грънчар, Девети Септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, Местност Пъпровци, Терзийска

На 11.12.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Орешак, общ.  Троян: Васил Левски, Иван Лалев, Стара Планина

На 11.12.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Черни Осъм: М. Миленча, М. Стругът

На 11.12.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Христо Ботев

На 12.12.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Младост

На 12.12.2017 г. /12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Орешак, общ.  Троян: 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 15-та, 16-та, 53707. 504. 148, 9-та, Авксентий Дацин, Амбарица, Архимадрит Хаджи Макарий, Атанас Хасъмски, Васил Левски, Васил Попстефанов, Вилна зона, Втора, Георги Дренски, Данчо Василешки, Даскал Петър Атанасов, Димитър Никифоров, Димитър Ралков, Доктор Борис Пейчев, Еделвайс, Иван Донев, Иван Лалев, Иван Павлов, Иван Полендаков, Кирил и Методий, Кичура, Комсомолска, Комуна, Ливадата, Мах. Баба Стана, Мах. Коевски Ливадки, Мах. Радоевското, Местност Рътлината, Местност Тихова Лъка, Младост, Неофит Калчев, Осъм, Панайот Волов, Патриарх Максим, Пенко Йотов, Прохлада, Първа, Раю Ганковски, Стара Планина, Трета, Хемус, Христо Ботев, Цочо Стоянов, Червено Знаме, Четвърта

На 12.12.2017 г. /12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: кв. Ливадето, Ливадето, Мах. Дрянска, Мах. Калчевска, Мах. Райковска, Мах. Сеновоза

На 12.12.2017 г. /12:00 - 12:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Черни Осъм: Акациева, Амбарица, Атанас Филипов, Бай Паскал, Васил Радев, Врачовска, Възраждане, Девети Септември, Дружба, Жилища на Горското Стопанство, М-Ст Николчов Дол, М. Бъзево, М. Жеравица, М. Кошутина, М. Миленча, М. Стойновска, М. Стругът, общ. Дз Обнова, Първи Май, Райнешка, Стара Планина, Стойновска, Хаджи Макарий, Цонка Дамянова

На 13.12.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Борима: Бочо Дуковски, Васил Левски, Васил Поппавлов, Васильов, Ген. Скобелев, Генерал Тотлебен, Георги Бенковски, Георги Попов, Георги С. Раковски, Гурко, Девети Септември, Димитър Рачев, Дочо Съев, Дъбрава, Есперанто, Здравец, Иван Дочев, Илия Маринов, Кап. Петко Войвода, Кирил и Методий, Кокиче, Колю Кацаров, Колю Колев, Космос, Марин Банковски, Марин Стафунски, Минзухар, Минко Дочев, Освобождение, Пашалан, Пенка Стафунска, Петко Дочев, Петър Грошев, Победа, Райна Княгиня, Синчец, Стара Планина, Стефан Караджа, Тинко Симов, Тотка Съева, Трети Март, Урсел, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цанко Патарински

На 13.12.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Голяма Желязна: 15703. 44. 5, Август 1926 Г. , Братя Попски, Възраждане, Ганчо Моев, Георги Бенковски, Дачо Михайлов, Девети Септември, Желязвенска Комуна, Колю Владов, Късера, Марин Гачев, Марин Ив Кинкин, Мах. Испирско, Мах. Козуря, Мах. Лъките, Мах. Разсадищата, Мах. Сойчанско, Мах. Топля, Мах. Чербин, Мах. Чолдарско, Мирчо Филипов, Михал Дочев, Октомврийска, Петко Доневски, Разсадищата, Симеон Маринов, Стамен Мирчев, Стойко Хаджиев, Тодор Чипарски, Тринайсет Века България, Цанко Станчев, Цано Драголов, Цано Кадийски, Цвятко Георгиев

На 13.12.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Дълбок Дол: Божур, Бор, Бреза, Васил Мочев, Васил Събчев, Васил Христов, Гробарска, Дъб, Дълбокдолска Комуна, Иван Дончев, Иван Иванчев, Изворът, Извънградска, Крайречна, Кузманица, Лале, Марин Дол, Мерата, Местност Поляната, Момчилов Кладенец, Орех, Петър Стойков, Поникът, Пчелинът, Първи Май, Ракита, Средни Дял, Старата Чешма, Стойко Цочев, Суха, Теменуга, Тошко Тодоров, Трифонова Усойна, Чучура

На 13.12.2017 г. /09:00 - 09:30 ч.; 12:00 - 12:30 ч./ -  Старо Село, общ.  Троян: Калник, Мах. Шарбан, Мест. Стопански Двор, Местн. Трапът, Ралчевска, Софийска, Централна, Шарбан

На 13.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./  на 15.12.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: 34-ти Троянски Полк, Дрянска Чешма, Захарий Зограф, Панайот Волов, Симеон Велики, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Белиш: VIII-45 кв.  16, Гадевска, Гадю Иванов, Доктор Райко Радевски, Иван Ковачев, Къню и Додю Докови, Марин Лазаров, Мах. Маргатина, Мах. Минковска, Микренска, Милевска, Нено Даракчиев, Никола Панамски, Пенчо Чавдаров, Стара Планина, Стойчо Илевски, Тодор Радевски, Христо Герганов, Цанко Иванов, Чакърска

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Врабево: Антон Иванов, Арх. Борис Боев, Васил Левски, Вилна зона, Втора, Георги Димитров, Девети Септември, Димитър Благоев, Иван Вазов, Каля-Черква, Ленин, Ленинград, Любен Каравелов, М.  Держика, Маршал Толбухин, Минко Генков, Минко Карата, Младост, Москва, Нено Даракчиев, Никола Й.  Вапцаров, Никола Пънков, Първи Май, Раздоле, Св. Св. Кирил и Методий, Стамен Радев, Стара Планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Царевец, Цветан Спасов, Черно Море, Четвърта, Шипка, Юрий А. Гагарин

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Добродан: Братя Пацекови, Гара Добродан, Девети Септември, Димитър Рупов, Иван Данчев, Иван Марковски, Капитан Шаров, Кирил и Методий, Колю Петров, Комсомолска, Марин Семерджиев, Местн. Доброданското, Минко Гадев, Минко Троански, Мир, Опълченска, Пенко Маринов, Раковска, Станю Минков, Стара Планина, Стефан Тонков, Стопански Двор, Стоян Семерджиев, Тинко Симов, Цанко Патарински, Цочо Пенков

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Калейца: Анска, Васил Ватев, Дамян Банчев, Дочо Чакъров, Керимска, Ламар, Местност Калейшко Ханче, Селски Дол, Терзийска, Христо Ботев

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Ломец: Александър Стамболийски, Васил Коларов, Джура, Кастроне Состра

На 13.12.2017 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Акад. Ангел Балевски, Безименна, Васил Левски, Васил Спасов, Дунав, Разклон Калейца, Троянско Поле

На 14.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Бочо Донев, Проф. Никола Шипковенски, Радецки, Стефан Караджа, Черногор

На 14.12.2017 г. /11:45 - 14:00 ч./ -  Горно Трапе: Дочо Гадев, Мах. Длъжковска, Мичо Димитров-Ганди, Мичо Райковски, Стара Планина

На 14.12.2017 г. /11:45 - 14:00 ч./ -  Терзийско, общ.  Троян: Баба Тонка, Балкан, Васил Левски, Грънчар, Девети Септември, Дядо Герасим, Дядо Стайко, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Дочев Дочковски, Изгрев, Караулна Четворка, Кирил и Методий, Ковачовец, Коман, Местн. Коман, Местност Пъпровци, Найден Минков Стоевски, Никола Даскалов, Първомайска, Стойко Л. Донковски, Стойко Хр. Дулевски, Терзийска, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цвятко Цвятковски

На 14.12.2017 г. /11:45 - 14:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Мах. Длъжковска, Местност Алдишки Рът

На 14.12.2017 г. /11:45 - 14:00 ч./ -  Шипково: Александър Стамболийски, Ангел Дръндаров, Бор, Васил Коларов, Васил Левски, Васильов, Вежен, Венеца, Вилна зона, Георги Димитров, Димитър Илиев, Дунав, Еделвайс, Захари Стоянов, Капитан Никола Войновски, Кирил и Методий, Ковачевец, Комсомолска, Крушево, Мир, Първомайска, Ръждавец, Слънчев Бряг, Стадион, Стара Планина, Христо Ботев, Червено Знаме, Шипковски Бани

На 14.12.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: 34-ти Троянски Полк, Захарий Зограф, Радецки, Симеон Велики, Христо Смирненски

На 15.12.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Васил Левски, Дядо Петър Табаков, Стефан Караджа, Хан Аспарух

На 15.12.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Троян, общ.  Троян: Васил Левски, Стефан Станев, Христо Ботев, Шипка

Община Угърчин  

На 11.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./  на 12.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./  на 13.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./  на 14.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./  на 15.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./  на 16.12.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Угърчин: Александър Стамболийски, Баба Тонка, Васил Левски, Вълчо Русковски, Ген. Гурко, Георги Иванов, Голи Рът, Горник, Доростолска, Кокиче, Новоселска, Освобождение, Осми Март, Пейо К. Яворов, Петър Берон, Поп Андрей, Теменуга, Шипка, Шумака, Явор

На 11.12.2017 г. /09:30 - 14:00 ч./ -  Сопот, общ.  Угърчин: Аврамовска, Димитър Пъшков, Ендешка, Ланзовица, Николовска, Последна Поляна, Радковец, УПИІі-346, Чепля

На 12.12.2017 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  Кирчево: Александър Стамболийски, Стара Планина

На 12.12.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Кирчево: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Веселина Черкезова, Комитска, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Площа, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, ХІІ кв. 5, Хаджи Димитър, Хан Аспарух

На 12.12.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Лесидрен: Местност Берча

На 13.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./  на 14.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./  на 15.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Сопот, общ.  Угърчин: Димитър Пъшков, Мах. Шумака, Угърчинска

На 13.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Лесидрен: Кол. Ябълчака, Местност Берча, Местност Гаджов Дол, Местност Коника, Местност Ябълчака

На 14.12.2017 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Лесидрен: Александър Стамболийски, Възраждане, Георги Бенковски, Коман, Местност Капин, Местност Ношаря, Орницата, Раковска, Стоян Петков, Страцин, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чаршията, Чуловдолска

На 14.12.2017 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Сопот, общ.  Угърчин: Васил Левски, Възраждане, Герганица, Мах. Шумака, Оборище, Пердевойка, Петриш, Софийска, Угърчинска, Шойка

На 14.12.2017 г. /12:15 - 14:30 ч./ -  Лесидрен: Александър Стамболийски, Бано Воевода, Васил Левски, Кършар, Раковска, Стара Планина, Урница, Христо Ботев

Община Ябланица  

На 14.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Батулци: Присоето, Стоян Панов, Христо Ботев

На 11.12.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  Златна Панега: Бачо Киро, Димитър Грънчаров, Местност Драганина Могила, Митко Палаузов, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Хан Аспарух

На 12.12.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Ябланица, общ.  Ябланица: Ален Мак, Ген. Гурко, Мизия, Младост, Панайот Волов, Ратица, Рила, Хаджи Димитър, Шипка

На 12.12.2017 г. /10:00 - 14:30 ч./ -  Ябланица, общ.  Ябланица: Драгойца, Местност Пали Лула, Местност Шумнене, Шумнене

На 13.12.2017 г. /12:00 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:10 ч./ -  Глогово: 020009, 2204, Водна, Георги Бенковски, Еделвайс, Елов Дол, Иван Вазов, Иван Туйков, Къдрева, Люляк, М. Езерото, Мах. Водна, Мах. Джебин Трап, Мах. Къдря, Мах. Равнището, Мах. Ръбя, Местн. Три Могили, Местн. Широки Трап, Местност Мастяк, Местност Ратлака, Пенка Михайлова, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Юрий А. Гагарин

На 13.12.2017 г. /12:00 - 16:00 ч.; 16:00 - 16:10 ч./ -  Градежница: Александър Стамболийски, Асен Стипцов, Бръшлян, Васил Априлов, Васил Левски, Вежен, Габъра, Георги Бенковски, Градинките, Двадесет и Втори Септември, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, К. Горна Ливада, Кирил и Методий, Косовец, Люляк, Мах. Лъма, Райна Княгиня, Сава Младенов, Синчец, Стара Планина, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Юрий А. Гагарин

На 13.12.2017 г. /16:00 - 16:10 ч./ -  Брестница, общ.  Ябланица: Васил Левски, Вуто Даскала, Вутю Малков, Възраждане, Георги Бенковски, Глоговец, Дачевци, Девети Май, Джорковци, Долна Коритна, Дружба, Дъб, Единство, Заводска, Иван Данов, Кокиче, Коритна, Лало Йотов, Липа, Мильовци, Никола Петков, Оборище, Осми Март, Петър Василев, Печовци, Победа, Прогрес, Равнището, Серванска, Сергей Румянцев, Стара Планина, Стефан Цаков, Стоянковото, Съева Пещера, Теменуга, Трети Март, Тълкийското, Цоло Гетов, Шипка;

 Български Извор: 112005, 151001, Александър Стамболийски, Баба Тонка, Бузлуджа, Васил Левски, Вит, Георги Бенковски, Георги Раковски, Демокрация, Дунав, Здравец, Иван Вазов, Извора, Кокиче, Мах. Боаза, Мах. Начови Воденици, Мах. Солун, Местност Белилото, Местност Боаза, Местност Роденец, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Райна Княгина, Рила, Родопа, Стара Планина, Странджа, Тодор Каблешков, Тракия, Филип-Тотю, Хаджи Димитър, Хемус, Христо Ботев, Черно Море, Шипка, Юрий А. Гагарин; Галата: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Бялка, Васил Левски, Вела Пеева, Габаре, Георги Бенковски, Георги Кирков, Гергана, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Еделвайс, Иван Козарев, Иван Туйков, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Лазар Станев, Лиляна Димитрова, Малина, Малчика, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Пейо К. Яворов, Пенка Михайлова, Пеньо Пенев, Пещера, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Едрев, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон; Гложене, общ.  Тетевен: 101001;

 Голяма Желязна: Дачо Михайлов; Кирчево: Александър Стамболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Веселина Черкезова, Иван Вазов, Комитска, Местност Площа, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Пенчо Славейков, Пеньо Пенев, Площа, Стара Планина, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Хіі кв. 5, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Черно Море; Лесидрен: 43325. 10. 23, 43325. 10. 61, 43325. 10. 832. 1, Кол. Барашки, Кол. Коник, Кол. Ябълчака, Местност Берча, Местност Гаджов Дол, Местност Енча, Местност Камъка Правец, Местност Коника, Местност Ябълчака, Местност Язовир Сопот; Малка Желязна: Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Левски, Витоша, Двадесет и Трети Септември, Девети Май, Додьо Маринов, Йото Влахов, Клокотница, Ком, Матей Петков, Мах. Байовене, Махала Баевене, Палич, Панайот Волов, Райко Даскалов, Сава Младенов, Сергей Румянцев, Софийска, Стойко Додев, Христо Рачев, Шипка; Славщица: Александър Стамболийски, Балканска, Васил Левски, Видинска, Въндевска, Георги С. Раковски, Даловска, Иван Вазов, Кирил и Методий, Колевска, Корканска, Кьосовска, Марковска, Местност Зелка, Моновска, Московска, Нечовска, Никола Д.  Петков, Паисий Хилендарски, Палангурска, Последна, Рачовска, Свобода, Хаджи Димитър, Христо Ботев; Сопот, общ.  Угърчин: 68076. 291. 106, Аврамовска, Балча, Васил Левски, Възраждане, Герганица, Димитър Пъшков, Ендешка, Ланзовица, Мах. Съевска, Мах. Шумака, Николовска, Оборище, Пердевойка, Петриш, Подене, Попенец, Последна Поляна, Радковец, Софийска, Станковска, Троян, Угърчинска, УПИІі-346, Чепля, Шойка;

На 14.12.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Дъбравата: Александър Стамболийски, Буджовци, Витоша, Вътювци, Георги Бенковски, Драгойца, Златна Панега, Йотковци, Калето, Нинковци, Нишовци, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Цано Вълчев;

На 14.12.2017 г. /12:00 - 13:30 ч./ -  Златна Панега: Опълченска;

На 14.12.2017 г. /12:00 - 13:30 ч./ -  Ябланица, общ.  Ябланица: 067316, 075133, 87017, I-065, кв. 116, кв.  Цигански Бряг, III-10 кв. 13, XV-549, кв. 20, Аблан, Александър Стамболийски, Ален Мак, Ангел Кънчев, Баба Мария, Байкал, Бачо Киро, Бор, Борьов Дол, Бяло Поле, Васил Левски, Вежен, Възраждане, Ген. Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Даскал Иван Цоков, Доктор Иван Божинов, Доктор Ради Цанов, Драгойца, Дунав, Дядо Ковач, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Изгрев, Изток, Искър, кв. 54 Пл. Възраждане, Кирил и Методий, Колиби Нановица, Коритна, Латинка, Лисец, Любен Каравелов, Мах. Нановица, Месност Плочката, Местност Атанас, Местност Блатото, Местност Братевец, Местност Габровица, Местност Гераня, Местност Голяма Гора, Местност Девет Дола, Местност Ламбовци, Местност Пали Лула, Местност Плочката, Местност Прелог, Местност Цоловци, Местност Шумака, Местност Шумнене, Мизия, Мико Петков, Младост, Нановица, Никола Николов, Нисевица, Нов Ден, Оборище, Освобождение, Панайот Волов, Пеловска Ливада, Радост, Ратица, Рила, Роза, Сергей Румяецев, Симеон Велики, Скобелев, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Столетов, Теменуга, Тодор Каблешков, Филип-Тотю, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Калоян, Шипка, Ширевец, Шумнене, Явор;

На 15.12.2017 г. /09:30 - 14:30 ч./ -  Добревци, общ.  Ябланица: Александър Стамболийски, Бреза, Буревец, Георги Бенковски, Еделвайс, Лаловска, Трети Март, Явор, Ягода.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска