Новини
07.11.2017
Областна администрация – Ловеч вече с ПОС терминал за заплащане на услуги

Предоставяните от Областна администрация-Ловеч административни услуги, вече могат да се заплащат и с банкова карта, чрез ПОС терминално устройство.
ПОС терминалното устройство е разположено в Центъра за административно обслужване (ЦАО), обозначено с указателни табели на български и английски език, с непосредственото сътрудничество между  отделните звена в сградата на Областна администрация с адрес ул.”Търговска” №43.  Работното време за работа с клиенти в ЦАО е от 9.00 до 17.30 часа. В случаите, когато в края на работното време в ЦАО има потребители на административни услуги работата му продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 19.30 часа. 
За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
Въвеждането на ПОС терминалното устройство е с цел улесняване на гражданите, а същото е и част от политиката на правителството за намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета. Новата възможност за разплащане цели и намаляване на плащанията в брой и акцентиране върху безналичните плащания от страна на администрацията.

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска