Новини
12.10.2017
Областният управител върна решение на общинския съвет в Луковит

Областният управител върна за ново разглеждане точка от решение на общинския съвет в Луковит, прието на 21 септември.
В оспорената точка съветниците променят характера на собствеността на имот - от публична в частна общинска собственост. От документацията е видно, че процедурите не следват нормативния ход, тъй като със същото решение съветниците делят обсъждания имот на две, преди да е предприета промяна на характера на собствеността. Няма съответствие и между цитираните правни основания и фактическите такива. Към решението не е приложена и скица-проект за делба, поради което не е надлежно индивидуализирана и частта от имота, за която се предприема промяна на характера на собствеността.
Сред мотивите на областния управител е записано още, че при приемането на решението са допуснати нарушения на материалния закон и на административно-процесуалните правила. 
Пълният текст може да видите в секция „Заповеди и решения” в сайта на Областна администрация.

 
Областна администрация Ловеч се присъединява към инициативата на ТИСПОЛ за провеждането на операция EDWARD
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска