Новини
11.10.2017
Областният управител отмени 68 акта на община Априлци, 67 от заповедите са вече в сила

Областният управител Георги Терзийски издаде 68 заповеди на основание разпоредби на Закона за държавната собственост, с които отмени 68 aкта за частна общинска собственост на община Априлци. 67 от тях влязоха в сила, а една заповед се обжалва по административен ред пред Административен съд Ловеч.
До отмяната на актовете се стигна след подадено второ искане от Държавно ловно стопанство „Русалка“ - Априлци. След първото през 2016 г. областният управител е изпратил становище до Министерство на земеделието и храните, откъдето с писмо са поискали от община Априлци сама да деактува имотите. Тъй като това не е направено, „Русалка” изпраща ново искане Областен управител да издаде Заповед за отмяна на актове за общинска собственост, което вече е възможно след влизането в сила на измененията в Закона за държавната собственост. От приложените доказателства към искането се установи, че имотите, актувани за общинска собственост в землищата на град Априлци и с. Велчево, са част от държавен горски фонд. 
Съгласно протоколно решение от 2014 г. имотите, за които актовете са отменени, са обявени от община Априлци за земеделски земи, а дефакто са горски фонд. Това става ясно след извършена проверка на доказателствата към жалбата на Държавно ловно стопанство „Русалка” - Априлци. Това е и мотивът на областния управител Георги Терзийски да отмени актовете за общинска собственост на общината. 
Областен управител е изпратил информация за отменените актове за общинска собственост до Министерство на земеделието, храните и горите и жалбоподателя за последващи действия. 

 
Областна администрация Ловеч се присъединява към инициативата на ТИСПОЛ за провеждането на операция EDWARD
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска