Новини
04.08.2017
Областният управител върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Тетевен, прието на 20 юли. С него съветниците дават съгласие Община Тетевен да отпусне временна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Тетевен” в размер на 3802 лв. за разплащане на неотложни текущи разходи за дейност в периода 1 май - 31 юли 2017 г., които по-късно ще бъдат възстановени. 
Решението е прието в нарушение, правните основания не съответстват на съдържанието му. Липсват и мотиви и не се съдържа обоснована и анализирана информация за конкретните финансови нужди на „МИГ - Тетевен". 
Изискването за мотивировка представлява гаранция за законосъобразност на акта, което законът е установил за защитата на правата и интересите на гражданите и организациите. Това са мотивите на областния управител да върне решението. Пълният текст на заповедта може да се види в страницата на Областна администрация, секция „Заповеди и решения”.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска