Новини
28.07.2017
Георги Терзийски: Стартира проект, дълго очакван от хората в Ловеч

Стартира дълго очакван от хората проект в Ловеч - рехабилитацията на централна градска част. Няма да разсъждавам какви са причините за забавянето, но съм категоричен, че жителите на града го заслужават и очаквам той да бъде изпълнен в срок и качествено. Защото, както отбеляза и премиерът Бойко Борисов на 15 август миналата година, Ловеч е сред малкото градове в страната без обновена централна градска част. Дал съм дума, че ще следя дейностите и ще бъда на всеки обект, където се инвестират европейски и национални средства и при най-малкото съмнение за нередности ще алармирам заинтересованите страни и органите за това. Така коментира днес областният управител Георги Терзийски акта по подписването на договора за изпълнение на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централната градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“, гр. Ловеч“.
Проектът е основен в Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на град Ловеч. Изработен е в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 година“, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова по ОПРР 2007-2013 г.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска