Новини
17.03.2017
Изборните книжа и 138 000 бюлетини получи Областна администрация

Изборните книжа, в това число и 138 000 бюлетини, вече са получени в Областна администрация. Доставката е направена на 17 март, а всички получени материали вече са разпределени по общини, съгласувано с РИК – Ловеч. 
Получени са удостоверения за гласуване на друго място; Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място; Протоколи за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК Приложение № 76-НС; Протокол за предаване и приемане на избирателен списък Приложение № 74-НС; Протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК Приложение № 81-НС; Отличителни знаци на членовете на СИК; Протокол на СИК в избирателната секция Приложение №87-НС-х; Чернова на Протокол на СИК в избирателната секция Приложение № 87-НС-х; Протокол на РИК за избиране на народни представители Приложение № 88-НС-х; Чернова на Протокол на РИК за избиране на народни представители Приложение № 88-НС-х; Пликове за Протокол на СИК; Печати за СИК/ПСИК; Печати за Комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК; Пликове за печати на СИК; Кутии за отрязъци с номерата на бюлетините; Чували за изборните материали; Бюлетини 138 000 бр. 
Предстои през следващите дни те да отпътуват към общините в област Ловеч.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска