Важно от правителството
04.08.2016
Две дружества получават концесии за добив на варовици

„Илинденски мрамор“ ООД получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от три участъка на находище „Луковит“ – „Луковит - Север“, „Луковит - Централен“ и „Луковит - Южен“. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.
Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за този период дружеството ще инвестира над 200 хил. лв. за осигуряване на производствената си дейност. Очаква се за този период постъпленията от концесионните плащания да надхвърлят 2 милиона лева.
Правителството разреши на „Хидрострой“ АД да добива варовици от находище „Сухата скала“, разположено в землището на гр. Суворово, област Варна. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като за това време се очаква постъпленията от концесионни плащания да са в размер на над 1 млн. без ДДС, а инвестициите за осъществяване на добива да надхвърлят 2 млн. лв.
С друго решение правителството удължи с 15 години срока на концесията за добив на пегматити от находище „Стрелча-Мерата“, участъци „Мерата“, „Мали Кладни дял“ и „Банчовец“. Находището се намира в община Стрелча, област Пазарджик, концесионер е софийското дружество „Ватия Холдинг“. Удължаването на срока влиза в сила от 8 декември 2018 г., когато изтича сегашният концесионен договор.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска