Важно от правителството
04.08.2016
Общините Хасково и Ябланица получават имоти за социални дейности и читалище

Правителството предостави на община Хасково безвъзмездно пет имота на ул. „Булаир” в града (57 дка) и край с. Узунджово (3580 дка), с построените в тях сгради. С акта си кабинетът създава условия за реализация на плановете на местната власт за изграждане на автогара и жилища за самотни възрастни, за социално слаби хора и за деца, напускащи специализирани институции.
Община Ябланица получи безвъзмездно от държавата правото на собственост върху поземлен имот в с. Малък извор. Теренът е с площ от 435 кв. м, с построена сграда от 100 кв. м и ще бъде предоставен на Народно читалище „Христо Ботев 1919 г.“ в селото.
С друго решение Областната администрация в Кюстендил получава кабинет и складово помещение, които са с отпаднала необходимост за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Имотът се намира в сградата на Областната администрация на ул. „Демокрация“ №44 в града.
Терен от 922 кв. м с построена в него полумасивна сграда на 2 етажа, собственост на „Български пощи“ ЕАД, ще бъде обявен за продажба чрез търг с тайно наддаване, реши правителството. Той се намира в село Чучулигово, община Петрич. Имотът е изгубил първоначалното си предназначение и не е необходим на „Български пощи“ ЕАД. В същото време поддържането на сградата е свързано с неоправдани разходи.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска