Новини
16.04.2014
Даниела Бобева: Търсим инвеститори и насърчаваме предприемачеството в Северозападния район

Проблеми с процедурите по провеждане на обществени поръчки, пустеещи земи и липса на финансиране бяха поставени по време на срещите на зам. министър-председателя по икономическото развитие в област Ловеч

    "Правим усилия да насърчим предприемачеството на местните хора в Северозападния регион. Ако привлечем инвестиции и интерес да се прави бизнес тук, регионът ще се съживи. Вече има регистрирани намерения за инвестиции в нови производства в областта на текстила, производството на автобуси, машиностроенето и електротехниката. Би било полезно да се създаде бизнес инкубатор, за да се насърчат младите предприемачи." Това заяви при срещите си с областния управител на Ловеч Милко Недялков, кметове от областта, представители на бизнеса и журналисти зам. министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева.
    Тя бе на посещение в областта заедно с изпълнителния директор на Националния гаранционен фонд Самуил Шидеров, зам. изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Костадин Джатев и Никола Стоянов от Българската банка за развитие.
    Г-жа Бобева запозна участниците в срещите с направеното за бизнеса и хората в изпълнение на програмата на правителството.
    Усилията за намаляване на административната тежест се изразяват в 87 влезли в сила мерки за облекчаване или премахване на разрешителни и регистрационни режими, намаляване на срокове за произнасяне и намаляване на такси за извършвани услуги. Предстои въвеждането на още мерки от трите пакета, приети от правителството.
    Намерението да се променят правилата за провеждане на обществени поръчки се изразява във внесения за приемане в Народното събрание закон за изменение на Закона за обществените поръчки. „С промените решаваме 4 ключови проблема – липсата на прозрачност, недостатъчната конкуренция, тромавите процедури и проблемите на подизпълнителите. Очаквам законът да бъде приет в най-скоро време и вече сме започнали работа по правилника за прилагането му“, обясни г-жа Бобева.
    Тя подчерта, че административната реформа, електронизирането на обществените услуги, въвеждането на комплексно административно обслужване и програмата за индустриализация на българската икономика са сред приоритетите за правителството.
    Кметовете от областта се оплакаха от дългите срокове за отговор от страна на официалните институции, от необосновано налагане на финансови корекции и други проблеми, които обезсърчават малките общини да кандидатстват по оперативни програми на ЕС. Зам. министър-председателят обеща да обсъди с колегите си в правителството възможностите за решаване на поставените проблеми.
    Кметовете поставиха и въпроса за невъзможността да се сключват публично-частни партньорства. Г-жа Бобева изрази задоволство от този интерес и поясни, че подобен вид договори в момента могат да се сключват по реда на Закона за концесиите. Тя обеща срещи с администрацията на Министерския съвет, на която да бъдат разяснени тези възможности. Вицепремиерът припомни, че правителството предложи на парламента да отмени действащия Закон за публично-частните партньорства поради факта, че той не работи.
    Представители на ловешкия бизнес споделиха проблеми с намирането на предекспортно финансиране и финансиране за оборотни средства, дългите срокове, в които БАЕЗ взима решения. От Българската банка за развитие представиха новите си продукти с лихвени равнища между 3, 5 и 7%, повечето, от които са без аналог на пазара на кредити. Те обясниха, че за кредити може да се кандидатства онлайн на сайта на банката. За да бъде по-близо до клиентите си, държавната банка планира да разкрие 11 представителства в страната.
    На въпрос на производител от региона от ББР обясниха, че има проект за създаването на Фонд за капиталови инвестиции. Плановете са регистрацията му да започне през юни и до края на годината той да функционира пълноценно. Фондът ще инвестира в одобрените предприятия чрез дялово участие в размер до 30%. Това ще е интересно за фирми без кредитна история и достатъчни обезпечения, които имат жизнеспособни идеи и бизнес планове. Когато проектите заработят и станат банкируеми, фондът ще се изтегля и неговият дял ще се превръща в дълг, който фирмите ще могат да изплащат във времето.
    Според г-жа Бобева ловешкият регион има конкурентни предимства в областта на производството на мебели. Тя  сподели, че при срещи с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост производителите изразяват тревогата си от разширяващия се дял на сивия сектор както и необходимостта от създаване на  сертифицираща лаборатория в България. „Работим с МЕЕ по въпроса и търсим решения“, обясни г-жа Бобева.
    Тя призова кметовете от областта, фирмите и банките, които разполагат със свободни или пустеещи терени, да информират Българската агенция за инвестиции, за да търси тя инвеститори за конкретните обекти.
    Областният управител на Ловеч Милко Недялков предложи да се облекчат процедурите за промяна на предназначението на земите в градската част и по продажба на земята под бившите стопански дворове, за да се насърчи реализирането на проекти по европейски програми.
    Зам. министър-председателят по икономическото развитие посети няколко ключови за Ловешкия регион предприятия. „Те са големи работодатели, които работят за износ и имат визия за разрастване на дейността си. Разчитаме на тях за промяна на неблагоприятните икономически и демографски тенденции в Северозападна България“, подчерта вицепремиерът.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019